Няма нищо по-красиво от високия дух

и нищо по-силно от знанието!

от ръководството на ФСГ "Атанас Буров" Хасково