Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 

 

1.Годишен план за дейноста на училището за учебната 2017/2018г.

2.Организация на учебния ден-2017/2018г.

3.План за квалификационната дейност за учебната 2017/2018г.

4.План за работа на педагогическия съвет през учебната 2017/2018г

5.Правилник за дейноста на ФСГ "Атанас Буров"-2017/2018г

6.Програма за предоставяне на равни възможности-2017/2018г.

7.Програма за превенция на ранното напущане на училище за учебната 2017/2018 година.

8.Правилник за пропускателния режим във ФСГ "Атанас Буров"

9.Училищен учебен план

10.Форми на обучение

11.Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

12.План УКБППМН

13.План за зимни условия

14.План на комисията по етика

15.План за защита на УППП във ФСГ

16.Програма за подкрепа и личностно развитие

17.План за работа на УКБДП

18.Ред и условия СФО

19.Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание

20.Програми ЗИП

21.Организация на учебния ден

22.План за действие при пожар

23.Правила за зловредно обаждане

24.Правилник БУВОТ

25.Правилник за ВТР

26.План за ПТ

 

 

Home

 

 

 

 

Home