fsg_haskovo

 

Специалност "Икономика и мениджмънт"

 

За специалността

Специалността  „Икономика и мениджмънт" е ориентирана предимно към обучаемите, търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Но като цяло, тази широкоспектърна обучителната програма Ви предоставя необходимите знания и опит за да се интегрирате успешно във всеки вид съвременен бизнес.

Защо „Икономика и мениджмънт"?

„Икономика и мениджмънт" е една от най-търсените специалности. Тя е широко застъпена във всеки колеж и университет, което прдеполага и засилена конкуренция в тази сфера. По време на обучителния процес се акцентира върху развитието на аналитичното мислене и мениджърските способности на всеки ученик. Предвидено е решаването на  практически задачи и казуси от областта на  мениджмънта, изследване и дискутиране на примери от реалния икономически живот и др., които да научат бъдещите мениджъри и икономисти да действат гъвкаво и адекватно в процеса на вземане на управленски решения.

Професионална реализация

Многоаспекната и висококвалифицираната подготовка на учениците от специалност „Икономика и мениджмънт" им предоставя не само възможност да се реализират като икономисти, финансисти, счетоводители, ръководители на човешки ресурси, бизнес аналитици и др. във всяко българско и чуждестранно предприятие, но и необходимите опит и познания за стартиране и управление на самостоятелен бизнес.

 

Срок на обучение 5 години