fsg_haskovo

Млад и амбициозен ученик от Финансово - стопанската гимназия "Атанас
Буров", която е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в
България, заслужено получи сертификат за ниво C2 по Английски език,
според общата Европейска езикова рамка.
18-годишният Ясин Якуб, успешно преследва мечтите си. Стартира като
ученик с профил "Оперативно счетоводство" и иска да продължи
развитието си след 12 клас, насочвайки се към нови предизвикателства.
Състезанието бе проведено на 14.12.2019г. в гр. Хасково. Благодарение
на признанието от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България,
Ясин е една стъпка по-близо до целта си.