fsg_haskovo

Прием след завършен VII клас

По професии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С разширено изучаване на Английски език,26 ученици.

 

Flower 1

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

С разширено изучаване на английски език,26 ученици

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на тестове:

Тест по български език и литература-НВО

Тест по математика-НВО

Балът се образува от:

Точките от тест по български ези и литература от НВО

Утроеният брой точки по математика от НВО

Точките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование.

График на приема след VII клас:

НВО по български език и литература: 21.05.2018г.

НВО по математика: 23.05.2018г.

Обявяване на резултати от НВО до 06.06.2018г.

 

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
20-26.06.2018г.
04-06.07.2018г
20-24.07.2018г.
Обявяване на списъци
до 03.07.2018г.
до 12.07.2018г.
до 26.07.2018г.
Записване

04.07-06.07.2018г.

/подаване на заявление за участие във втори етап на класиране/

13-17.07.2018г.
27-30.07.2018г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места
--------
19.07.2018г.
02.08.2018г.

 

Работно време на училищната комисия по приема на ученици от 04.07.2018г. до 02.08.2018г. от 08,30ч. до 17,30ч. и от 03.08.2018г. до 11.09.2018г. от 08,30ч. до 12,30ч.

 

За контакти: ул.Банска №70 тел.038 624830;038 624857

fsg_haskovo@mail.bg

https://bg-bg.facebook.com/fsg.haskovo