fsg_haskovo

Прием след завършенo основно образование

По професии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След основно образование

С разширено изучаване на Английски език,26 ученици.

 

Flower 1

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

След основно образование

С разширено изучаване на английски език,26 ученици

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на тестове:

Тест по български език и литература-НВО

Тест по математика-НВО

Балът се образува от:

Точките от тест по български ези и литература от НВО

Утроеният брой точки по математика от НВО

Точките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование.

График на приема след VII клас:

НВО по български език и литература: 16.06.2021г.

НВО по математика: 18.06.2021г.

Обявяване на резултати от НВО до 28.06.2021г.

 

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
05-07.07.2021г.
26-27.07.2021г.
Обявяване на списъци
до 13.07.2021г.
23.07.2021г.
29.07.2021г.
Записване

до 16.07.2021г.

/подаване на заявление за участие във втори етап на класиране/

до 22.07.2021г.
30.07.2021г.

 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

 

 

 

 

Определя се от директора до 10.09.2021г.

23.07.2021г
до 02.08.2021г.

 

Работно време на училищната комисия по приема на ученици от 05.07.2021г. до 02.08.2021г. от 08,30ч. до 17,30ч. и от 01.09.2021г. до 10.09.2021г. от 08,30ч. до 12,30ч.

 

За контакти: ул.Банска №70 тел.038 624830;038 624857

fsg_haskovo@mail.bg

https://bg-bg.facebook.com/fsg.haskovo