fsg_haskovo

 

Архив

 

 

Документи

  • Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров"

 

           

Приложение № 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен  сертификат, съгласно чл. 12 от Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“  за обект Финансово - стопанска гимназия „Атанас Буров“ град Хасково.

2014 г.

                       

Приложение № 2

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Финансово - стопанска гимназия „Атанас Буров“ град Хасково.

2014 г.