Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 

 

На 16 април 2019 година  е направено посещение в Агенция по вписванията, поделение Хасково от ........

На 26 март 2019 година  е направенo посещение в банка ДСК клон Хасково от ученици  включени в .......

На 16 април 2019 година  е направено посещение в Инвестиционен посредник „Загора Финакорп“, офис Хасково от ........

На 19 април 2019 година  е направено посещение в Райфайзен банк - Хасково от ученици  включени в .......

На 19 април 2019 година  е направено посещение в Сметна палата - Хасково от ученици  включени в .......

Призови класирания на Великденско математическо състезание.

На 28 и 29 октомври, 2017 г. се проведе екскурзия с учебна цел с учениците от ФСГ „Атанас Буров“ – Хасково под ръководството на ......

Димитрия Йорданова Колева от XIIб клас, специалност „Оперативно счетоводство“  и Есра Басри Курумолла от XIIв клас, специалност „Банково дело“ спечелиха ......

В последните учебни дни на изтичащата 2017 година учениците от XIг клас, специалност “Електронна търговия”, в часовете по Компютърна графика и презентации приложиха знанията си по.....

На 09.12.2017г. се проведе Национално състезание по финанси и счетоводство в УНСС - град София.....

Home