Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" Хасково

 

Справка за средните резултати на учениците
от НВО 10. клас

Справка за средните резултати на учениците
от Държавни зрелостни изпити

Втори задължителен държавен зрелостен изпит

Дати за провеждане на държавните изпити – част по практика на професията и специалността, за X, XI или XII клас

Заповед НВО

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023/2024 година

Заповед за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ДИППК през учебната 2022/2023 година

Заповед. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

 

Home