fsg_haskovo

Начало към новини

                   

ХV Национално състезание по природни науки и екология

 

На 15 и 16 октомври, 2016 г. в Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот се проведе ХV Национално състезание по природни  науки и екология.
Отборът на ФСГ „Атанас Буров“, гр. Хасково, се представляваше от двама ученици от ХІІ клас - Нарин Ертан Исмаил и Филка Стоянова, заедно с техните ръководители Десислава Василева, старши учител по химия и ООС, и Катя Христова, старши учител по биология и ЗО.
Темата на проекта, който учениците защитиха пред Националната комисия бе: „Определяне съдържанието на амоняк в амонячна вода“. Изследването бе проведено със съдействието на „Неохим“ АД – гр. Димитровград.
Оценяването се извърши от Национална комисия в състав:
Председател:  Доц. Д-р Божидар Галуцов, СУ „Св. Климент Охридски“
Членове: 1. Проф.  Драгомир Янков, БАН – София;
2. Проф. Стефка Чанкова, БАН – София;
3. Доц. Д-р Пламен Митов, СУ „Св. Климент Охридски“.

Отборът на ФСГ „Атанас Буров“ се представи безупречно. На участниците бяха издадени сертификати и служебни бележки с оценки от Националната комисия, които могат да се използват като вход в СУ „Св. Климент Охридски“ и ХТМУ – София, ако решат да продължат обучението си в това направление.
Това бе трето участие на отбора на ФСГ в национално състезание по природни науки и екология.


Презентация: „Определяне съдържанието на амоняк“

Ден 1

 
 

 

Ден 2