fsg_haskovo

Начало към новини

                     Емел Мустафа и Мирела Ванчева от ХІІ “б” клас  на ФСГ “Атанас Буров” Хасково показаха отлични резултати на  Националното състезание по Икономикс. 
Състезението се проведе под формата на електронен изпит включващ 80 въпроса и задачи – 40 от учебното съдържание по раздел Въведение в икономикса и раздел Микроикономика, и 40 въпроса от учебното съдържание по раздел Макроикономика.
За  своето отлично представяне на Националното състезение на двете ученички се признава оценка отличен 6.00  за конкурсен изпит за кандидатстване в УНСС за поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси”.