fsg_haskovo

Професия: "Организатор интернет приложения"

Бързото навлизане на информационните технологии в бита и обществения живот превръща всички професии, свързани с тяхното приложение в желани и търсени. Общоприето е разбирането, че на тях принадлежи бъдещето.

Организаторът на интернет приложения може да работи навсякъде , ако са налице персонален компютър, принтер, скенер, достъп до интернет и програмно осигуряване. Организаторът създава визията, съдържанието и функционалността на интернет приложенията и платформите за електронна търговия. Физическото разположение на работното място- самостоятелно помещение, отделен офис, у дома и т.н не е от значение за крайните резултати. Най-важните условия за създаване на интернет-приложения са познанията, иновативността и софтуерните продукти.

Съдържанието на работата включва: обработка на графични изображения, програмиране на сървърни езици, подготовка и публикуване на интернет приложения. Творческото комбиниране на графични идеи с възможностите на различни програмни продукти е решаващо за професионалното развитие. Специалистът по електронна търговия комуникира по професионални теми, при необходимост - на чужд език и работи със специализирана документация, изискваща права на достъп. В работата си непрекъснато поддържа връзка с възложителите и потребителите на приложенията и с колеги от екипа. Общува с клиенти за съгласуване на техните изисквания с разработваното приложение и при обучението им за работа с приложенията, което изисква добри социални умения и комуникативност.


Срок на обучение: 5 години