fsg_haskovo

Прием след завършенo основно образование

По професии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След основно образование

С разширено изучаване на Английски език,26 ученици.

 

Flower 1

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

След основно образование

С разширено изучаване на английски език,26 ученици

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на тестове:

Тест по български език и литература-НВО

Тест по математика-НВО

Балът се образува от:

Точките от тест по български ези и литература от НВО

Утроеният брой точки по математика от НВО

Точките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование.

График на приема след VII клас:

НВО по български език и литература: 14.06.2022г.

НВО по математика: 16.06.2022г.

Обявяване на резултати от НВО до 28.06.2022г.

 

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
05-07.07.2022г.
26-27.07.2022г.
Обявяване на списъци
до 12.07.2022г.
до 20.07.2022г.
29.07.2022г.
Записване

13-15.07.2022г.

/подаване на заявление за участие във втори етап на класиране/

21-22.07.2022г.
01-02.08.2022г.

 

 

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

 

 

 

 

 

Определя се от директора до 10.09.2022г.

25.07.2022г
до 03.08.2022г.

 

Работно време на училищната комисия по приема на ученици от 05.07.2022г. до 03.08.2022г. от 08,30ч. до 17,30ч. и от 01.09.2022г. до 10.09.2022г. от 08,30ч. до 12,30ч.

 

За контакти: ул.Банска №70 тел.038 624830

fsg_haskovo@mail.bg