fsg_haskovo

Прием след завършенo основно образование

По професии:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След основно образование

С разширено изучаване на Английски език,26 ученици.

 

Flower 1

Организатор Интернет приложения

Електронна търговия

След основно образование

С разширено изучаване на английски език,26 ученици

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на тестове:

Тест по български език и литература-НВО

Тест по математика-НВО

Балът се образува от:

Точките от тест по български ези и литература от НВО

Утроеният брой точки по математика от НВО

Точките по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование.

График на приема след VII клас:

НВО по български език и литература: 13.06.2023г.

НВО по математика: 16.06.2023г.

Обявяване на резултати от НВО до 28.06.2023.

 

Класиране и записване:

 

I

класиране

II

класиране

III

класиране

Подаване на документи
05-07.07.2023г.
13-17.07.2023
26-27.07.2023г.
Обявяване на списъци
до 12.07.2023г.
до 19.07.2023г.
до 31.07.2023г.
Записване 13-17.07.2023г.
20-24.07.2023г.
01-02.08.2023г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

IV Класиране

 

 

 

Подаване на документи

07-08.23г.

 

 

 

 

 

 

Обявяване на резултати

до 10.08.23г.

 

 

 

 

 

 

 

Записване

11-14.08.23г.

 

 

 

Работно време на училищната комисия по приема на ученици от 05.07.2023г. до 16.08.2023г. от 08,30ч. до 17,30ч.

 

За контакти: ул.Банска №70 тел.038 624830